Főoldal

Carl Menger Intézet

A Carl Menger Intézet legfőbb célja, hogy névadója szellemében elősegítse a polgári értékek terjedését Magyarországon: a személyes szabadságét, a politikától nem függő szabad vállalkozásét, a tulajdonjog védelméét. Fontosnak tartjuk az állami jelenlét csökkentését a szabadon szerveződő társadalom életében és a gazdaságban.

Blog

A tőke elmélete III.

A tőke fogalma: “A további termelésre szánt termékek” A tőke lényegének fent említett alapfogalmai közül a harmadik – messze a legfontosabb! – elkerüli az előző két elmélet hiányosságait. Azáltal, hogy a tőke fogalmát azokra a termékekre korlátozza, amelyek a további termelésnek vannak szentelve (a jövedelemképződés értelmében!), nem keveri össze a tőkét a termelés technikai eszközeivel,…

A tőke elmélete II.

A tőke mint termelési eszköz felfogása, szemben a fogyasztási cikkekkel (mint “leendő fogyasztási vagyon!”) A termelőeszközök és a fogyasztási cikkek (azon javak, amelyek nem közvetlenül, hanem a termelés által közvetített úton, valamint azon javak, amelyek közvetlenül szolgálják a szükségleteink kielégítését) közötti különbségtétel nemcsak jogos, hanem a nemzetgazdaság elmélete szempontjából szinte alapvető jelentőséggel bír. Úgy gondolom,…

A tőke elmélete I.

Prof. Carl Menger: A tőke elméletéről[1] A politikai gazdaságtanban a tőke természetével kapcsolatban fennálló kétértelműség, a tőke tudományos elméletének ellentmondásos jellege kétségtelenül részben az itt megoldandó probléma sajátos nehézségének tudható be. Az a tény, hogy a tőke természetéről a különböző szerzőknél egyaránt eltérő, nem egyértelműnek tartott fogalmakkal találkozunk, – legalábbis részben – e jelenség  tudományos…

Értesülj a legújabb cikkeinkről e-mailben.