Blog

Gazdasági válságok: az „osztrák” válasz

Gazdasági válságok: Okuk és gyógymódjuk címmel jelent meg a napokban idehaza kötet az Ellenpropaganda weboldal kiadásában, benne olyan szerzők hosszabb-rövidebb írásaival, mint Ludwig von Mises, Murray Rothbard, Hans-Hermann Hoppe, Robert Murphy, Lawrence Reed, valamint Táborszki Bálint. Utóbbi a kötet szerkesztője, kiadója és részben fordítója egyúttal. Említett nevek pedig nem hagynak kétséget afelől, hogy a kötetbőlContinue reading “Gazdasági válságok: az „osztrák” válasz”

Németh Imre: Budapest megújítása (vitaindító)

Budapest a jelen formájában élhetetlen. A közlekedés rendszere elavult, a parkolás nem megoldott, a város egyik pontjából a másik pontjába eljutni gyakran kínszenvedés. A megoldás a város radikális átalakítása: átgondoltan, fokozatosan, de gyorsan. (Megjegyzem, hogy a korai városépítők foglalkoztak az élhetőséggel is nem csak a szépséggel. Ennek egyik legszebb példája az Andrássy út.) Most hallottam,Continue reading “Németh Imre: Budapest megújítása (vitaindító)”

Némethné Pál Katalin: Pandémia, bezárkózás, nyomor

Régi könyveket gyakran jó újra olvasni. Biztosan találkoztak már azzal, hogy egy írásban Önök egészen másra figyeltek fel, más tartottak fontosnak, mint az ismerősük. Gazdag, gondolatokban bővelkedő könyvekkel van ez így. Ugyanez történik, ha újra elővesszük őket. Az eltelt idő, a megtörtént események, megélt tapasztalatok néha másra helyezik a fókuszt. Vagy pont nem, hanem ismételtenContinue reading “Némethné Pál Katalin: Pandémia, bezárkózás, nyomor”

Tóth András: Munkásság – munkásosztály?

Az ipari forradalom, a gyárak megjelenése és a városiasodás együtt megteremtette a munkásságot, mint nagy tömegben együtt dolgozó és gyakran egy helyen – a munkásnegyedekben – élő társadalmi csoportot. Bár gyakran beszélünk egységesen „munkásságról”, a munkásság valójában mindig is sokszínűen rétegzett volt: iskolázottság, munkahelyi pozíció, lakhely és számtalan más szociológiai különbség mentén volt tagolt, ésContinue reading “Tóth András: Munkásság – munkásosztály?”

Tóth András: A kapitalizmus fogalmáról

Nem szerencsés egy jól bejáratott fogalomnak új értelmet adni. Kicsi a valószínűsége, hogy sikerüljön. Mégis, ebben a cikkben arra teszek kísérletet, hogy újra értelmezzem a „kapitalizmus” fogalmát. A kapitalizmus szó a kapital, magyarul a „tőke” szóból ered. A szó eredete a latin capitale szóhoz kötődik, ami a kamatra kölcsönadott pénz elnevezése volt. Adam Smith 1776-asContinue reading “Tóth András: A kapitalizmus fogalmáról”

Koronavírusos jövő

Napjaink fenyegető vírusának tulajdonsága, hogy könnyen terjed, lappang és tünetmentes is maradhat. Most már egyre világosabb, hogy abban az irányban kell keresni a megoldást, hogy hogyan lehet ilyen vírussal együtt élni hosszú távon. A kiterjedt karantén csak rövid távon, hetek-hónapok léptékben alkalmazható. Ellenkező esetben marad az univerzális hosszú távú elszigetelődés, a gazdaság leállása, amitől pedigContinue reading “Koronavírusos jövő”

Kié Elzász?

„Ha az áruk nem léphetik át a határt, katonák fogják.” — Frédéric Bastiat  (vagy más) Századokon keresztül a francia és német ifjak minden egyes nemzedéke háborúra készült egymással, s mi tagadás, a háború rendre el is jött. Pedig számtalanszor próbálták megelőzni – eldönteni végre egyszer s mindenkorra, hogy a határ melyik oldalán legyen a kétContinue reading “Kié Elzász?”

Tervgazdaság és gazdasági tervezés: kritika Philips és Rozworski „The People’s Republic of Walmart” c. könyvéről

Szocializmus a nagyvállalatokban? Ha valaki elég sok időt tölt az interneten különböző gazdaságelmélettel kapcsolatos anyagok olvasásával, nézésével vagy hallgatásával, kiváltképp, ha a piacgazdaság és a kollektív gazdálkodási formák közötti relációk érdeklik, minden valószínűség szerint látott olyan – az ilyen tematikában sajnos oly gyakran kibontakozó – hozzászólás-párbajokat, ahol a felajzott ellenfelek felvilágosító szándékkal ajánlják a másiknakContinue reading “Tervgazdaság és gazdasági tervezés: kritika Philips és Rozworski „The People’s Republic of Walmart” c. könyvéről”

Tóth András: Miért rossz álom a szocializmus? Tanulságok Carl Menger elméleti hagyatékából

A vállalkozó ember és a piaci siker Menger úgy építette fel közgazdasági elméletét, hogy visszament az általa inherensnek gondolt emberi tulajdonságokig, s azokból kiindulva, azokból fakadó logikus következményként írta le a piac gazdaság kialakulását és törvényeit. Menger kiindulópontja a cselekvő, gondolkozó és előre tervező ember, akinek vágyai együtt nőnek tudásával. Menger számára a fejlődés motorjaContinue reading “Tóth András: Miért rossz álom a szocializmus? Tanulságok Carl Menger elméleti hagyatékából”

Némethné Pál Katalin: Átmenet – 30 év után

2012 márciusában jelent meg a HVG Kapitalizmus blogján egy írásom, ami a rendszerváltás tanulságairól szólt húsz év múltán. Azóta eltelt csaknem egy évtized, érdemes újra végiggondolni az akkori megállapításokat és ránézni Magyarország helyzetére. Mindjárt spoilerezek is: az eredeti címet nem változtattam meg. “Az új elit kisajátíthatja a hatalmat” Érdekes cikk jelent meg 2012 februárjában aContinue reading “Némethné Pál Katalin: Átmenet – 30 év után”


Follow My Blog

Get new content delivered directly to your inbox.

%d bloggers like this: