Blog

Nathaniel Branden: A szabadpiac monopóliumokat teremt? Közkeletű tévhitek a kapitalizmusról

Egy szabadpiaci kapitalista társadalomban mi gátolná meg, hogy kialakuljanak olyan hatalmas monopóliumok, amelyek az egész gazdaság felett átvehetik az irányítást? Az egyik legrosszabb – Karl Marx által propagált és ma csaknem mindenki által elfogadott, még üzletemberektől is gyakran hallott – tévhit a közgazdaságtanban, hogy a monopóliumok kialakulása elkerülhetetlen és törvényszerű eredménye a szabad, szabályozatlan gazdaságContinue reading “Nathaniel Branden: A szabadpiac monopóliumokat teremt? Közkeletű tévhitek a kapitalizmusról”

Tóth András: A skót csoda

Skócia elmaradott, éhínségektől szaggatott, formailag független, de angol félgyarmati elnyomás alatt szenvedő országból a XVIII. század folyamán, egy évszázad alatt az akkori világ egyik leggazdagabb és legiparosodottabb részévé, az „angol” ipari forradalom egyik szülőhazájává és az éppen formálódó modern világ szimbólumává vált. Skócia főnixmadár-szerű megújulása és felemelkedése mintát és követendő példát jelentett egész Európának aContinue reading “Tóth András: A skót csoda”

Frédéric Bastiat: A társadalom mozgatórugója

Az emberi természet Nem dolga semmilyen emberi tudománynak, hogy megadja a dolgok végső értelmét. Az ember szenved, akár a társadalom. Azt kérdezik, miért. Ez ugyanaz a kérdés, mint hogy Isten miért ruházta fel az embert érzésekkel és szabad akarattal. E tekintetben senki nem tud többet, mint a saját hite szerinti kinyilatkoztatást tanítani. De bármi isContinue reading “Frédéric Bastiat: A társadalom mozgatórugója”

Tóth András: Carl Menger és az osztrák közgazdasági iskola születése

Carl Menger 1840-ben született Galíciában, Neu-Sandec városában, amely város ma Lengyelország része, de akkor az Osztrák Császársághoz tartozott. Egyetemi tanulmányai befejeztével gazdasági újságíróként a tőzsdéről és a piacok helyzetéről tudósított az Osztrák kormány lapjának, a Wiener Zeitungnak. Ifjúkora egybeesett az Osztrák Császárság liberális fordulatával, a gazdasági és kulturális fejlődést akadályozó feudális kötöttségek felszámolásával. Az angolContinue reading “Tóth András: Carl Menger és az osztrák közgazdasági iskola születése”

Tóth András: A lakbérek szabályozásának populizmusáról

Egy valódi probléma Sadiq Kahn, London polgármestere újraválasztási kampányának legfontosabb pontja a lakbér-kontroll lett. A londoniak érdekére hivatkozva azt követeli a kormánytól, hogy korlátozhassa a lakbérek felső határát. Emellett tovább kívánja korlátozni a bérbeadók jogát a bérlővel szemben. A cél a biztonságos(abb) lakhatás elérése. Igen, Londonban nagyon magasak a lakbérek. Mintegy 2,4 millió bérlő fizetésénekContinue reading “Tóth András: A lakbérek szabályozásának populizmusáról”

A Biblia gazdaságtana III.: jótékonyság

Ha a zsidó és a keresztény, pontosabban az ótestamentumi és újtestamentumi felfogás különbségét vizsgáljuk, talán a legfontosabb az, hogy előbbi sokkal realistább, „földhözragadtabb”, az utóbbi szellemibb és fennköltebb. Ez talán arra vezethető vissza, hogy a zsidók a Földön élnek, és földi érdemeikért földi jutalomra számítanak, így számukra a földi élet maga a lényeg. A kereszténységContinue reading “A Biblia gazdaságtana III.: jótékonyság”

A Biblia gazdaságtana II.: a magántulajdon

A Biblia természetesnek és helyesnek tartja a magántulajdonon és munkán alapuló gazdaságot. Miután Ábrahámnak nem volt utódja, valahogy gondoskodnia kellett javai sorsáról a halála után, ezért leghűségesebb szolgáját, Eliezert a fiává fogadta, és ezzel megtette örökösévé (1Móz 15. 2). Időközben azonban megszületett Izsák, és ezzel az öröklés joga rá szállt. Ez a történet jól mutatja,Continue reading “A Biblia gazdaságtana II.: a magántulajdon”

A Biblia gazdaságtana I.: a munka

Mivel a Biblia gazdasági képe egységes, nem választom szét az Ó- és az Újtestamentumot, hanem először beszélek az alapelvekről, amelyeket az Ótestamentum fektet le, majd kitérek azokra a területekre, amelyeket az Újtestamentum eltérő hangsúllyal tárgyal. A munka mint kötelesség Kezdetben Isten megteremtette az eget és a földet, a növényeket, az állatokat, vagyis megteremtette az anyagot,Continue reading “A Biblia gazdaságtana I.: a munka”

Murray N. Rothbard: A protekcionista „elmélet” cáfolata

Akárhányszor zúzzák szét és temetik is el, a protekcionizmus mindig új erőre kap. Most, hogy Japán olyan bámulatos fejlődést ért el a második világháború után a maga innovatív, jó minőségű és olcsó termékeivel, ez az ország vált a protekcionista propaganda célpontjává. Kihasználva a háborúból megmaradt reflexeket, a protekcionisták máris új „japán imperializmusról” beszélnek, ami szerintükContinue reading “Murray N. Rothbard: A protekcionista „elmélet” cáfolata”

Loading…

Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.


Follow My Blog

Get new content delivered directly to your inbox.

<span>%d</span> bloggers like this: