Carl Menger: A klasszikus nemzetgazdaságtan társadalmi elméletei és a modern gazdaságpolitika

A fordító előszava:

Az osztrák közgazdasági iskola egyik nagyon fontos művét tárjuk most az Olvasó elé. Carl Menger ebben az írásában keményen megvédi Adam Smith-t (akivel pedig súlyos vitája volt szakmai kérdésekben) és tanítványait attól a vádtól, hogy a szegény rétegeket elnyomó politika kiszolgálója lettek volna. Az első részben számos idézettel támasztja alá, hogy a klasszikusok is szükségesnek tartották az állami beavatkozást a nyomor ellen, a munkások védelmében és elismerték a szervezkedéshez való jogukat is. A második részben kifejti, hogy ezek az állami lépések nem irányulhatnak a vállalkozások korlátozására, mivel az az elosztható jövedelmek termelésének korlátozásával jár. A munkás és a vállalkozó nem ellenségei egymásnak, a gazdálkodás korlátozása bármilyen csoport érdekében viszont mindkettőjük számára az.

Némethné Pál Katalin – Németh Imre

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: