Tóth András: A felemelkedő középosztály problémája (A marxista révedezés és a valóság logikája, I. rész)

Elképesztő, de a marxi elképzeléseket megvalósító létező szocializmus óriási kudarca ellenére is még mindig vannak, akik Marx hamis próféciáit hirdetik. S közben fogják a fejüket, hogy már megint nem jött be a marxi jóslat, az istennek se úgy alakul a világ, ahogy Marx gondolta. De ha legalább Marxot elolvasnák alaposan, tudnák, hogy nem új problémákkalContinue reading “Tóth András: A felemelkedő középosztály problémája (A marxista révedezés és a valóság logikája, I. rész)”

Némethné Pál Katalin: Minimálbér, az örök gumicsont

Én tudom, hogy újra meg újra ugyanazt olvasni unalmas. Higgyék el, írni is. De mit lehet tenni, ha vannak kiirthatatlan témák, amik újra meg újra támadnak, mint most az európai minimálbér? Neki kell futni ismét. A minimálbér közgazdaságilag úgy működik, mint az adó Szerintem csak elefántcsonttoronyban élő tudósok és ifjú kormánytisztviselők képzelik azt, hogy aContinue reading “Némethné Pál Katalin: Minimálbér, az örök gumicsont”

Tóth András: A tökéletes verseny enigmája és a dinamikus piacgazdaság viszonya a monopóliumokhoz

Monopólium: a baloldal egyik legfőbb vádja a piaccal szemben A „tökéletes” verseny életszerűtlen képzete Leon Walrashoz kötődik, aki az 1870-es években alkotott és a modern közgazdasági gondolkodás egyik legfontosabb megalapozója volt. A tökéletes verseny mintaképe az azonos növényt termelő milliónyi kisgazdaság. Miután mindegyik termelő ugyanazt a terméket szállítja a piacra (mondjuk búzát), amelynek termelése évezredesContinue reading “Tóth András: A tökéletes verseny enigmája és a dinamikus piacgazdaság viszonya a monopóliumokhoz”

Tóth András: A skót csoda

Skócia elmaradott, éhínségektől szaggatott, formailag független, de angol félgyarmati elnyomás alatt szenvedő országból a XVIII. század folyamán, egy évszázad alatt az akkori világ egyik leggazdagabb és legiparosodottabb részévé, az „angol” ipari forradalom egyik szülőhazájává és az éppen formálódó modern világ szimbólumává vált. Skócia főnixmadár-szerű megújulása és felemelkedése mintát és követendő példát jelentett egész Európának aContinue reading “Tóth András: A skót csoda”