A Biblia gazdaságtana III.: jótékonyság

Ha a zsidó és a keresztény, pontosabban az ótestamentumi és újtestamentumi felfogás különbségét vizsgáljuk, talán a legfontosabb az, hogy előbbi sokkal realistább, „földhözragadtabb”, az utóbbi szellemibb és fennköltebb. Ez talán arra vezethető vissza, hogy a zsidók a Földön élnek, és földi érdemeikért földi jutalomra számítanak, így számukra a földi élet maga a lényeg. A kereszténységContinue reading “A Biblia gazdaságtana III.: jótékonyság”

A Biblia gazdaságtana II.: a magántulajdon

A Biblia természetesnek és helyesnek tartja a magántulajdonon és munkán alapuló gazdaságot. Miután Ábrahámnak nem volt utódja, valahogy gondoskodnia kellett javai sorsáról a halála után, ezért leghűségesebb szolgáját, Eliezert a fiává fogadta, és ezzel megtette örökösévé (1Móz 15. 2). Időközben azonban megszületett Izsák, és ezzel az öröklés joga rá szállt. Ez a történet jól mutatja,Continue reading “A Biblia gazdaságtana II.: a magántulajdon”

A Biblia gazdaságtana I.: a munka

Mivel a Biblia gazdasági képe egységes, nem választom szét az Ó- és az Újtestamentumot, hanem először beszélek az alapelvekről, amelyeket az Ótestamentum fektet le, majd kitérek azokra a területekre, amelyeket az Újtestamentum eltérő hangsúllyal tárgyal. A munka mint kötelesség Kezdetben Isten megteremtette az eget és a földet, a növényeket, az állatokat, vagyis megteremtette az anyagot,Continue reading “A Biblia gazdaságtana I.: a munka”

Murray N. Rothbard: A protekcionista „elmélet” cáfolata

Akárhányszor zúzzák szét és temetik is el, a protekcionizmus mindig új erőre kap. Most, hogy Japán olyan bámulatos fejlődést ért el a második világháború után a maga innovatív, jó minőségű és olcsó termékeivel, ez az ország vált a protekcionista propaganda célpontjává. Kihasználva a háborúból megmaradt reflexeket, a protekcionisták máris új „japán imperializmusról” beszélnek, ami szerintükContinue reading “Murray N. Rothbard: A protekcionista „elmélet” cáfolata”

Ludwig von Mises: Gazdasági kalkuláció a szocialista közösségben

…a szocialista közösségben minden gazdasági változás olyan cselekvés, amelynek az eredményét nem lehet sem előre megbecsülni, sem pedig visszatekintve meghatározni. Csak sötétben tapogatózás van. A szocializmus a racionális gazdálkodás eltörlése.

Marcsó Kristóf: A klímaváltozás költségei

Ugyan a koronavírus árnyékában kissé háttérbe szorult a klímaváltozás ügye, mindezek ellenére továbbra is a közbeszéd egyik legmeghatározóbb témája. Továbbra is ellentmondásos, tele kérdőjelekkel – és ez konkrétan a koronavírus kapcsán is megmutatkozott a baloldali, piackritikus nyilatkozatokban. Piac és piaci kudarc Hazánkban is örömmámorban úsztak a szélsőbaloldali tömörülések: lám, lám, a klímaváltozást okozó kapitalizmus végreContinue reading “Marcsó Kristóf: A klímaváltozás költségei”

Ludwig von Mises

1881. szeptember 29-én egy olyan ember születésnapjáról emlékezünk, akit méltatlanul alulértékel az utókor, miközben tudományos és szellemi munkássága merőben más megvilágításba helyeznék személyének jelentőségét a múlt századi történelemben, a gazdaságtörténelemben és a klasszikus liberális mozgalom történetében is. Nem másról van szó, mint Ludwig von Misesről, aki a huszadik század egyik legjelentősebb társadalomtudósa és közgazdásza volt.Continue reading “Ludwig von Mises”

Tóth András: Milyen válság lesz?

A piacgazdaságok tipikus válsága az adósságválság A koronavírus miatti gazdasági válság nem illik bele a tipikus válságok sorába. Ugyanis a piacgazdaságok tipikus válsága az adósságválság. Az adósságválságot mindig megelőzi egy hosszabb-rövidebb ideig tartó gyors gazdagodás és gazdasági fellendülés. A fellendülés, a gazdasági növekedés éveiben boldog-boldogtalan bízik a jövőben, munkahelye biztonságában, jövedelmének növekedésében, a lehetőségek tágulásában,Continue reading “Tóth András: Milyen válság lesz?”

Gazdasági válságok: az „osztrák” válasz

Gazdasági válságok: Okuk és gyógymódjuk címmel jelent meg a napokban idehaza kötet az Ellenpropaganda weboldal kiadásában, benne olyan szerzők hosszabb-rövidebb írásaival, mint Ludwig von Mises, Murray Rothbard, Hans-Hermann Hoppe, Robert Murphy, Lawrence Reed, valamint Táborszki Bálint. Utóbbi a kötet szerkesztője, kiadója és részben fordítója egyúttal. Említett nevek pedig nem hagynak kétséget afelől, hogy a kötetbőlContinue reading “Gazdasági válságok: az „osztrák” válasz”

Németh Imre: Budapest megújítása (vitaindító)

Budapest a jelen formájában élhetetlen. A közlekedés rendszere elavult, a parkolás nem megoldott, a város egyik pontjából a másik pontjába eljutni gyakran kínszenvedés. A megoldás a város radikális átalakítása: átgondoltan, fokozatosan, de gyorsan. (Megjegyzem, hogy a korai városépítők foglalkoztak az élhetőséggel is nem csak a szépséggel. Ennek egyik legszebb példája az Andrássy út.) Most hallottam,Continue reading “Németh Imre: Budapest megújítása (vitaindító)”