Carl Menger: A klasszikus nemzetgazdaságtan társadalmi elméletei és a modern gazdaságpolitika, a fordító előszava:

Az osztrák közgazdasági iskola egyik nagyon fontos művét tárjuk most az Olvasó elé. Carl Menger ebben az írásában keményen megvédi Adam Smith-t (akivel pedig súlyos vitája volt szakmai kérdésekben) és tanítványait attól a vádtól, hogy a szegény rétegeket elnyomó politika kiszolgálója lettek volna. Az első részben számos idézettel támasztja alá, hogy a klasszikusok is szükségesnekContinue reading “Carl Menger: A klasszikus nemzetgazdaságtan társadalmi elméletei és a modern gazdaságpolitika, a fordító előszava:”

A tőke elmélete V.

A tőke felfogása a közéletben (A tőke reálfogalma) 1. A hétköznapi életben, még a jogtudomány nyelvén is, amely az utóbbi nézeteit követi, a tőkén valami lényegesen mást értenek, mint amit a mi tudományunkban jelent. A közgazdasági szakemberek és jogászok a fenti kifejezést nem használják sem a nyersanyagokra, sem a műszaki termeléshez szükséges segédanyagokra, sem aContinue reading “A tőke elmélete V.”

Tóth András: Carl Menger és az osztrák közgazdasági iskola születése

Carl Menger 1840-ben született Galíciában, Neu-Sandec városában, amely város ma Lengyelország része, de akkor az Osztrák Császársághoz tartozott. Egyetemi tanulmányai befejeztével gazdasági újságíróként a tőzsdéről és a piacok helyzetéről tudósított az Osztrák kormány lapjának, a Wiener Zeitungnak. Ifjúkora egybeesett az Osztrák Császárság liberális fordulatával, a gazdasági és kulturális fejlődést akadályozó feudális kötöttségek felszámolásával. Az angolContinue reading “Tóth András: Carl Menger és az osztrák közgazdasági iskola születése”

Tóth András: A lakbérek szabályozásának populizmusáról

Egy valódi probléma Sadiq Kahn, London polgármestere újraválasztási kampányának legfontosabb pontja a lakbér-kontroll lett. A londoniak érdekére hivatkozva azt követeli a kormánytól, hogy korlátozhassa a lakbérek felső határát. Emellett tovább kívánja korlátozni a bérbeadók jogát a bérlővel szemben. A cél a biztonságos(abb) lakhatás elérése. Igen, Londonban nagyon magasak a lakbérek. Mintegy 2,4 millió bérlő fizetésénekContinue reading “Tóth András: A lakbérek szabályozásának populizmusáról”

A Biblia gazdaságtana III.: jótékonyság

Ha a zsidó és a keresztény, pontosabban az ótestamentumi és újtestamentumi felfogás különbségét vizsgáljuk, talán a legfontosabb az, hogy előbbi sokkal realistább, „földhözragadtabb”, az utóbbi szellemibb és fennköltebb. Ez talán arra vezethető vissza, hogy a zsidók a Földön élnek, és földi érdemeikért földi jutalomra számítanak, így számukra a földi élet maga a lényeg. A kereszténységContinue reading “A Biblia gazdaságtana III.: jótékonyság”

A Biblia gazdaságtana II.: a magántulajdon

(Jelen írás egy három, rövid részből álló sorozat második része. A cikk alján található a link a következő részhez.) A Biblia természetesnek és helyesnek tartja a magántulajdonon és munkán alapuló gazdaságot. Miután Ábrahámnak nem volt utódja, valahogy gondoskodnia kellett javai sorsáról a halála után, ezért leghűségesebb szolgáját, Eliezert a fiává fogadta, és ezzel megtette örökösévéContinue reading “A Biblia gazdaságtana II.: a magántulajdon”

A Biblia gazdaságtana I.: a munka

(Jelen írás egy három, rövid részből álló sorozat első része. A cikk alján található a link a következő részhez.) Mivel a Biblia gazdasági képe egységes, nem választom szét az Ó- és az Újtestamentumot, hanem először beszélek az alapelvekről, amelyeket az Ótestamentum fektet le, majd kitérek azokra a területekre, amelyeket az Újtestamentum eltérő hangsúllyal tárgyal. AContinue reading “A Biblia gazdaságtana I.: a munka”

Murray N. Rothbard: A protekcionista „elmélet” cáfolata

Akárhányszor zúzzák szét és temetik is el, a protekcionizmus mindig új erőre kap. Most, hogy Japán olyan bámulatos fejlődést ért el a második világháború után a maga innovatív, jó minőségű és olcsó termékeivel, ez az ország vált a protekcionista propaganda célpontjává. Kihasználva a háborúból megmaradt reflexeket, a protekcionisták máris új „japán imperializmusról” beszélnek, ami szerintükContinue reading “Murray N. Rothbard: A protekcionista „elmélet” cáfolata”

Ludwig von Mises: Gazdasági kalkuláció a szocialista közösségben

…a szocialista közösségben minden gazdasági változás olyan cselekvés, amelynek az eredményét nem lehet sem előre megbecsülni, sem pedig visszatekintve meghatározni. Csak sötétben tapogatózás van. A szocializmus a racionális gazdálkodás eltörlése.

Marcsó Kristóf: A klímaváltozás költségei

Ugyan a koronavírus árnyékában kissé háttérbe szorult a klímaváltozás ügye, mindezek ellenére továbbra is a közbeszéd egyik legmeghatározóbb témája. Továbbra is ellentmondásos, tele kérdőjelekkel – és ez konkrétan a koronavírus kapcsán is megmutatkozott a baloldali, piackritikus nyilatkozatokban. Piac és piaci kudarc Hazánkban is örömmámorban úsztak a szélsőbaloldali tömörülések: lám, lám, a klímaváltozást okozó kapitalizmus végreContinue reading “Marcsó Kristóf: A klímaváltozás költségei”